Americans_Fear_Alzheimer_s_More_Than_Heart_Disease__Diabetes_or_Stroke__But_Few_Prepare

Aug 11, 2021 Concert Halls

אמריקאים חוששים מאלצהיימר יותר ממחלת לב, סוכרת עד שבץ מוחי, אלו מ מעטים מתכננים

553

סיכום:
אמריקנים חוששים ממחלת אלצהיימר מכולם מחלה שהיא לא סרטן – ואצל מבוגרים, החששות מאלצהיימר גברו בכלל אודות סרטן.

מילות מפתח:
אמריקאים חוששים מאלצהיימר שנתיים ממחלת לב, סוכרת עד שבץ מוחי, איזה מעטים רוצים לארגן

ארגון המאמר:
אמריקנים חוששים ממחלת אלצהיימר יותר מכולם מחלה שאין היא סרטן – ואצל מבוגרים, החשש מכיוון אלצהיימר התעלה אומר על סרטן. שנתיים משליש כמעט מכל האמריקאים בוטחים בו בן משפחה או אולי חבר הסובל מאלצהיימר, וכמעט נוסף שליש מהאמריקאים דתיים שכן יצטרכו לספק תחזוקה בחיים שלו לבן אדם הסובל תמלולי – חברת תמלול .<br /><img width=”428″ src=”https://art.ngfiles.com/images/159000/159265_wildsiberian_omsk-bird-my-version.jpg?f1301943889″ />

אלה בסיסי מקובל מהתוצאות מסקר קרן MetLife / האריס אינטראקטיבי בינואר 2021 על ידי הורים האחראים אמריקאים. הסקר שנמצא ב- "סקר אלצהיימר של קרן MetLife: העניין אמריקה חושבת" חוק שאלות בקשר האופן ובו כאלו עוברת את אותו מחלת האלצהיימר, מה דורשים בדבר זה ומה הם יבצעו ע"מ לתכנן עתיד שעשוי לבנות את אותו התקלה הקטלנית.

הפרעה מוחית חדישה שהמדע טרם הביס, אלצהיימר הורס בהדרגה את אותן ספר אלו ויכולתו לעצב, לתקשר ולתפקד. אפשרי לעכשיו, 4.5 מיליון אמריקאים מסוגלים לשים ממחלת אלצהיימר, ובאיגוד האלצהיימר מעריכים כיוון משוחחים אלה יגדלו ועד ל 16 מיליון אמריקאים ועד ל שנת 2050. עליית הגיל הוא מאפיין הריסק הממשי ביותר לאלצהיימר. אחד מכל 5 אנשים הצלחת גיל זוית 70 וכמעט מחצית מאלו מעל הגיעם לגיל 85 מןשפעים. איגוד האלצהיימר והמכון הלאומי להזדקנות מעריכים כיוון המחירים של באופן ישיר ועקיפות של אחזקה תמידי גם מינימום 100 מיליארד דולר בשנה.

השפעה הסקר מדגישות ממש את אותן החששות שיש לאנשים ממחלה הינו, אבל את העובדה המטרידה שמעטים יכולים להתמודד בעלויות עתיד שעשוי להוסיף אלצהיימר.

ממצאים חשובים מהסקר, המבוקש באמצעות קרן MetLife, מסוכמים בדו"ח הזמין בענף www.metlife.org. הנם כוללים:

• אמריקאים חוששים ממחלת אלצהיימר. כשאנשים הכרחיים לזהות את אותו הדבר הבעייתי הינם חוששים מאוד להשיב מרשימת חיידקים, אחד מכל חמישה בוחר באלצהיימר, כל עוד שרק 30 אחוז מודאגים ממחלות לב ו -13 אחוז מודאגים משבץ הכרתי. לא מורכב סרטן מותנה בראש האלצהיימר. כאמור לעיל, מבוגרים בגילאי 65 ומעלה חוששים לחלות באלצהיימר לא פחות מסרטן.

דרושים תמלול הקלטות אמריקאים לא מוצאים לנכטון באופן מסוים עד כלום על אלצהיימר. בעוד שלמעשה יותר מידי הנסקרים ערים למחלה (93 אחוזים), כמעט שלושה רבעים (74 אחוזים) מחליטים שאנו מעדיפים היגויני באופן מסוים או לחילופין כלום הכול על אלצהיימר.

• שליש מהאמריקאים מתבטאים שיש ברשותם הזדמנות חי במחלת אלצהיימר. לאחד מכל 3 אמריקאים (35 אחוז) מתופעל בן משפחה ו / או ידיד הסובל מאלצהיימר.

• מרבית האמריקנים מודאגים מכך שהם יהיו הורים בשלב מסוים להחזקה באדם הסובל ממחלת אלצהיימר. 2 שנים משלושה דרך כמה כמו זה חוששים שהם יצטרכו בסוף להבטיח או אולי לטפל במישהו הסובל מהמחלה.

ברוב האמריקאים מזהים בצורך להכין תוכנית לטיפול בדרך בידי מחלת אלצהיימר, איזה מה מעטים בהרבה נקטו בצעדים לצרכים של זה. שנתיים משמונה מתוך עשרה אמריקאים מבינים שכדאי לסגנן מבעוד ועד את כל האפשרות לחלות במחלת האלצהיימר. למרות זאת, למרות ההסכמה המוחלטת לפיה מידע חשוב, בערך מתווך אינן נקט בפעולה. בערך תשעה דרך עשרה אמריקאים טוענים כיוון לא תכננו תוכניות מכילות. תמלול אונליין מורה שכן האמריקאים דורשים דיו הכול על מחלת אלצהיימר כדי לחשוש מהופעתה, עדיף שלא יהיה נקטו צעדים כלשהם בכדי לספק יכולת להשלים את הבעיה.

החשש בקרב האמריקנים מכיוון אלצהיימר נבון, לנוכח נוכחותו הגוברת על ידי אוכלוסייה שתחיה זמן ניכר שנתיים. ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, מומלץ לעשות שתי שיותר המתארת את התקלה ולתכנן את אותם העתיד.

By